Hur vi hanterar dina personliga uppgifter

Vi på OTCO AB (motesbas.se) skyddar och respekterar vi din integritet i enlighet med EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Denna integritetspolicy förklarar när och varför vi samlar in personuppgifter, hur vi använder dem, under vilka förutsättningar vi kan lämna ut dem till andra och hur vi skyddar dem.

Vilka vi är

Företaget OTCO AB erbjuder prenumeration av bås till kontorsmiljö via webbplatsen www.motesbas.se. Båsen som säljs på webbplatsen är utvecklade av frameryacoustics. OTCO AB drivs av Anders Östmar som även är ansvarig för hantering av personuppgifter. Vid frågor om dina personuppgifter, vänligen kontakta anders@motesbas.se.

När och varför vi samlar in dina personliga uppgifter.

Vi samlar in personuppgifter när du kontaktar oss via e-post, telefon eller via formuläret på webbplatsen. Vi sparar dina personliga uppgifter för att genomföra försäljning, marknadsföring eller kundservice till dig.

Uppgifter du anger i vårt kontaktformulär används för att besvara och hantera din förfrågan. Uppgifter du anger vid beställning (via telefon och/eller e-post) används för att hantera din beställning och skicka information som rör din beställning. Uppgifterna sparas så länge vi har en affärsrelation.

När du använder vår webbplats sparas även information via cookies. Läs mer om vår cookie policy här. 

Du har rätt till att begära dina uppgifter

Du kan när som helst ta tillbaka till samtycke till att vi sparar sina personliga uppgifter. Du kan även begära en kopia av de uppgifter vi har sparade, göra ändringar i dessa uppgifter samt radera dem. Vänligen kontakta anders@motesbas.se för hjälp med detta. Efter radering av dina uppgifter äger vi inte rätt att skicka dig marknadsföring.

Du kan dock inte begära att vi raderar eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsskäl. 

Vi skyddar dina personliga uppgifter

Vi genomför en rad säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för din personliga information. Hemsidan använder bland annat SSL (LetsEncrypt). All information överförs krypterat (SSL) och kan endast att göras tillgänglig för de som godkänts med särskilda rättigheter för dessa systemen, och som är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Ingen känslig information lagras på våra servrar.

Nej, vi delar inte dina uppgifter med andra

Vi varken säljer, byter eller på annat sätt överför din personliga information till några utomstående. Detta inbegriper inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår hemsida, bedriva vår verksamhet, eller ge service till dig, så länge dessa parter är överens om att hålla denna information konfidentiell i enligt med ingångna avtal och innehållet i denna policy. 

Tredjepart

Ibland kan vi inkludera eller erbjuda produkter eller tjänster från annan leverantör på vår hemsida. Dessa leverantörer har egna och helt oberoende integritetspolicyer. Vi har inget ansvar för innehållet och aktiviteter på dessa webbplatser. Vi försöker dock alltid att upprätthålla integriteten för vår webbplats och välkomnar synpunkter om dessa platser.

Ändringar i vår integritets-policy

OTCO AB (motesbas.se) förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Den integritetspolicy som presenteras på den här sidan är den som gäller. Stora ändringar kommer att meddelas till dig genom e-post innan ändringen sk

Fick du inte svar på din fråga?

Scroll to Top